Opvang voor je kind

Welschap Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang (op een andere locatie).
Kinderen worden na de voorschoolse opvang naar school gebracht en voor de naschoolse opvang opgehaald. Aanmelden via welschapkinderopvang.nl.

Wat wij doen bij de opvang     

Omdat wij met een continurooster werken, lunchen alle kinderen op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens de pauzes van de leerkrachten is er opvang georganiseerd in samenwerking met Welschap Kinderopvang en onderwijsassistenten.

Tijdens de pauze eten pedagogisch medewerkers of onderwijsassistenten met de kinderen en begeleiden zij het buitenspelen. Bij slecht weer begeleiden zij de kinderen bij spelactiviteiten in de eigen klas.

Gaat je kind naar de opvang?

Welschap Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang (op een andere locatie).
Aanmelden via welschapkinderopvang.nl.

Voor informatie en vragen kun je de klantenservice mailen: kinderopvang@welschap.nl.
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur: 0251 – 73 17 31.

Bezoekadres:  Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk.

Peuteropvang

Peuteropvang De Toverlantaarn vangt peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden op gedurende 2 of 3 dagdelen. Er is een doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs en een soepele overgang met warme overdracht tussen de peuteropvang en de kleutergroep.