Onze visie op leren in leerpleinen

  • Kinderen leren heel divers en hebben verschillende onderwijsbehoeften, leerstijlen en leertempo’s.
  • Onderwijs moet aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen.

Een leerplein biedt de mogelijkheid om het lesaanbod beter te laten aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Hierbij volgen we hun natuurlijke ontwikkeling.

Een leerplein biedt meer ruimte voor diversiteit, omdat het onderwijs meer op maat georganiseerd kan worden. We hebben daarbij hoge verwachtingen van kinderen en proberen bij ieder kind de referentiedoelen per ontwikkelingslijn te bereiken.

Het leerplein maakt een soepele overgang mogelijk tussen de verschillende leerjaren. En het zorgt ervoor dat de leerlijnen optimaal doorlopen, omdat het lesaanbod goed is afgestemd tussen de verschillende instructiegroepen en leerjaren.

Op verschillende momenten in het schooljaar kijken we of de instructiegroep voor de leerling nog passend is. Als het nodig is plaatsen we leerlingen in een andere instructiegroep.

Leerlingen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus leren van en met elkaar. Ze helpen elkaar, houden rekening met elkaar en werken samen. De oudste kinderen helpen de jongste en ze leren rekening te houden met elkaar.
Bij een leerplein werken meerdere leerkrachten en/of een onderwijsassistent samen.
Zij vullen elkaar aan in observaties en inzicht in de ontwikkeling van de kinderen.
Samen zijn ze verantwoordelijk voor het hele leerplein en ze maken gebruik van elkaars specialismen en talenten.