Leren met hart, hoofd & handen

Met zelfvertrouwen de wereld in

Waardevolle bijdrage aan de wereld

Vanuit veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en talenten en leren zij die om te zetten in een waardevolle bijdrage aan onze wereld.
De Kariboe leert kinderen wereldburgers te worden die zelfstandig, verantwoordelijk en respectvol zijn en die goed kunnen communiceren en samenwerken.

De Kariboe is een groene en gezonde school waar veel aandacht is voor duurzaamheid, milieu, gezondheid, bewegen en leefstijl.

Positief leerklimaat met duidelijke afspraken

Op De Kariboe zorgen wij ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt, omdat dit een voorwaarde is om te kunnen leren. Er is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens eenzelfde aanpak en pesten wordt niet getolereerd. Kinderen worden gezien en persoonlijk begeleid in hun ontwikkeling. Hierin is het krijgen en vergroten van zelfvertrouwen erg belangrijk.

Docent aan het woord:

“Wij geven je kind de ruimte om te groeien en bloeien!””

Betekenisvol en actueel

De Kariboe besteedt extra aandacht aan taal, als belangrijk gereedschap om te leren. Daarnaast is er een basisaanbod van rekenen, digitale geletterdheid en cultuureducatie. Wereldoriëntatievakken bieden we in betekenisvolle en actuele thema’s aan.

Vaardigheden en talenten ontwikkelen

Op De Kariboe ontdekken en ontwikkelen we talenten. Zo stimuleren we zelfvertrouwen. Bij het techniekonderwijs op De Kariboe ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst en ervaren zij hoe heerlijk het is om met hun handen bezig te zijn.
Er is natuuronderwijs in onze eigen schooltuin.
Onderwijs in techniek en natuur houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste-eeuwse vaardigheden: samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch denken.

Onze kernwaarden zijn:

Veilig

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt. 

Groen

Zorgen voor jezelf en de wereld.

Sterk

Vaardig in taal en rekenen als stevige basis.

Doen

Al doende talenten ontwikkelen.

Kom eens kijken!

Je bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te proeven op onze school. Wij leiden je graag rond en vertellen alles over ons onderwijs.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.