Onze school

We maken graag kennis met je en vinden het leuk om jou net zo enthousiast te maken als wij zijn over onze school!

Groene en gezonde school

Op De Kariboe is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens eenzelfde aanpak en pesten wordt niet getolereerd. Kinderen begeleiden we persoonlijk in hun ontwikkeling. Daarbij is het krijgen en vergroten van zelfvertrouwen erg belangrijk. De Kariboe leert kinderen wereldburgers te worden die zelfstandig, verantwoordelijk, respectvol zijn en goed kunnen communiceren en samenwerken.

De Kariboe is een groene en gezonde school waar veel aandacht is voor duurzaamheid, milieu, gezondheid, bewegen en leefstijl.

Visie en missie

Onderwijsmethode

Team en groepen

Geschiedenis

Ons team

Wij zijn een enthousiast en gedreven team en we begeleiden ieder kind naar zijn eigen onderwijsbehoefte naar het maximaal haalbare uitstroomniveau. We vinden het belangrijk dat kinderen een fijne schooltijd hebben.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Veilig en positief

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt. Dit is een voorwaarde om te kunnen leren. Er is een positief leerklimaat, met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens dezelfde aanpak.

Pesten wordt niet getolereerd. We begeleiden de kinderen persoonlijk in hun ontwikkeling. Succeservaringen vinden wij belangrijk. Bij ons werken het team en de ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen. Ouders zijn onze educatieve partners en ze zijn uiteraard welkom in de school.

Groene school

De Kariboe is gehuisvest in een duurzaam gebouw, heeft een groen speelplein en schooltuinen.
De school heeft een opvallend uiterlijk en heeft mede daardoor een centrale plek in de omgeving. Kinderen uit de buurt spelen na schooltijd graag op het schoolterrein.

We werken samen met Het Groene Hart van Heemskerk in onze schooltuin. In de school zijn, verdeeld over 2 verdiepingen, 10 klaslokalen (waarvan er 1 is ingericht als technieklokaal), een prachtige bibliotheek annex aula en een speelzaal. We hebben een grote ruimte voor peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Stevige basis

Allereerst hebben wij veel aandacht voor taal en rekenen. Dit legt de basis voor het leren. Bij ons ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Behalve aan rekenen, besteden we extra aandacht aan taal, als belangrijk gereedschap bij het leren. We besteden meer tijd dan andere scholen aan taalontwikkeling, met name op het gebied van woordenschat, leesplezier en begrijpend lezen. 
We werken intensief samen met de openbare bibliotheek om het leesplezier van kinderen te vergroten. 

Doen

Op De Kariboe zijn kinderen actief bezig. Zo ontdekken en ontwikkelen ze al doende talenten. Dat stimuleert hun zelfvertrouwen. Onderwijs in techniek en natuur houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend. Zij ontwikkelen hierbij belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst en ervaren hoe het is om met hun handen bezig te zijn.

Daarom hebben wij veel praktische lessen in ons technieklokaal en de schooltuin en gaan we regelmatig op stap.
Wij werken, als partner van TechPort, samen met voortgezet technisch onderwijs en technologiebedrijven.