Welkom

foto school website 4

 

OBS De Kariboe

Sinds 2012 is de school gehuisvest in een nieuw en duurzaam gebouw. Door het  opvallende uiterlijk van de school, heeft het een centrale plek in de omgeving. Kinderen uit de buurt spelen na schooltijd graag op het groene schoolplein. De school is goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto’s. De meeste leerlingen komen met hun ouders lopend naar school. Peuterspeelzaal de Toverlantaarn is in hetzelfde gebouw gevestigd en biedt vroegschoolse educatie.
Missie
Wij (het team, kinderen en ouders) hebben een duurzame relatie die zich kenmerkt door veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de natuurlijke leerbehoefte van ieder kind. Wij willen daarmee bereiken dat kinderen hun talenten – in de breedste zin van het woord – ontwikkelen, zich erkend en gewaardeerd voelen. Alleen dan gaan kinderen vol zelfvertrouwen de wereld in!

 

DSC_0125c

 

 

Wij geloven in de kracht van het kind!

 

 

 
Uitgangspunten

Openbaar onderwijs
Basisschool De Kariboe is een openbare school voor basisonderwijs.
De naam ‘Karibu’ betekent in het Afrikaans ‘welkom’. Op De Kariboe zijn alle kinderen welkom, ongeacht religie, sociale achtergrond of handicap. De leerlingpopulatie op onze school is een afspiegeling van de samenleving waarin wij leven en daar zijn wij trots op.
Veiligheid
In een veilig leerklimaat kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen, zodat zij allemaal op hun eigen manier vol zelfvertrouwen de wereld in kunnen gaan. Een veilig leerklimaat ontstaat wanneer er heldere afspraken worden gemaakt met de kinderen. Wij gebruiken hiervoor de methode Positive Behaviour Support (PBS).
PBS
Alle medewerkers van De Kariboe vormen samen met ouders de drijvende kracht achter onderwijs, opvoeding en persoonlijkheidsvorming. Daarmee zetten wij elk kind in zijn of haar kracht.PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De aanpak resulteert in een positief schoolklimaat. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school kunnen worden opgehangen. Dat wat goed werkt  wordt vastgelegd. Hierdoor is PBS geen vastomlijnde aanpak, maar is het een op maat gemaakte aanpak.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Op De Kariboe nemen we kinderen serieus en willen we ze deelgenoot maken van hun eigen ontwikkeling. Dit doen wij door kinderen de ruimte te geven om zelfstandig opdrachten uit te voeren, zelfstandig te spelen en zelfstandig  samen te werken. Wanneer kinderen de ruimte krijgen, kunnen zij verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard doen wij dat door samen met de kinderen heldere afspraken te maken, zodat de kinderen weten welke ruimte zij kunnen benutten.
Duurzaamheid
Op De Kariboe gaan we duurzaam om met de leefomgeving. Dit doen we door zorgvuldig om te gaan met het groene schoolplein rondom de school. We laten bijvoorbeeld geen ‘rommel’ rondslingeren. Zo blijft de omgeving schoon. We gebruiken bekers en broodtrommels om ons eten en drinken in mee te nemen naar school. Hierdoor produceren we geen onnodig afval.  We hebben een eigen moestuin waar kinderen leren tuinieren en leren zorg te dragen voor alles wat groeit en bloeit.
Identiteitsbewijs
Alle medewerkers van De Kariboe vormen samen met ouders de drijvende kracht achter onderwijs, opvoeding en persoonlijkheidsvorming. Daarmee zetten wij elk kind in zijn of haar kracht. Bovenstaande uitgangspunten kunt u lezen in de visie van De Kariboe. De visie van onze school is vastgelegd in het hieronder afgebeelde identiteitsbewijs.

identiteitsbewijs