Onderwijsmethode

Leerlingen werken na instructie zelfstandig aan de verwerkingsstof, oefenstof en/of (speel-leer)activiteiten. Zij leren plannen, kritisch zijn op eigen werk en worden meer verantwoordelijk voor het eigen leren. De leerkracht en/of onderwijsassistent heeft hierbij een meer coachende, begeleidende en observerende rol. Er vinden regelmatig leerkracht-leerlinggesprekjes plaats, waarin de (leer)resultaten (inhoud en proces) worden besproken en ze samen nieuwe leerdoelen opstellen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen meer eigenaar van hun leerproces worden.

We besteden extra aandacht aan taal, als belangrijk gereedschap om te leren. Daarnaast is er een basisaanbod van rekenen, digitale geletterdheid en cultuureducatie. Wereldoriëntatievakken bieden we in betekenisvolle en actuele thema’s aan.

Bij het techniekonderwijs ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst en ervaren zij hoe heerlijk het is om met hun handen bezig te zijn. Er is natuuronderwijs in onze eigen schooltuin.

We werken met de lesmethode KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

Wij geven de kinderen het goede voorbeeld, laten ze oefenen, geven ze feedback en corrigeren waar nodig op een positieve manier.