Viering Sint Maarten 

Op 11 november hebben wij op school sint Maarten gevierd. De kinderen van groep 4-5-6  zijn bij de bewoners van Meerstate gaan zingen.  Enkele bewoners vonden dit zo leuk dat ze zichtbaar geëmotioneerd waren. Aan het einde van de dag hebben alle kinderen nog gezongen bij de deur en hebben ze iets mee lekkers gekregen voor mee naar huis. 


Schoolfruit

Vanaf 1 december krijgen alle leerlingen elke dag fruit van school. Dit kan omdat we een tijdelijke subsidie hebben gekregen van het jeugdeducatiefonds 

5 december

Wij verwachten de sint rond half 9 op school. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken hoe wij de sint binnenhalen.  

Kerststukjes maken

Op school gaan wij groepsdoorbroken kerststukjes gaan maken. Heeft u nog kerstspullen voor in kerststukjes waar u niets meer mee doet? Wij kunnen het goede gebruiken. Daarnaast zijn we ook blij met oase en groen. U kunt die inleveren bij de leerkracht. 

Kerst

Donderdagavond is het kerstfeest op school, daarom zijn de kinderen om 12 uur vrij. Ook vrijdag zijn de kinderen om 12 uur vrij. 
– 22 december: Kerstfeest 17:00 uur (12:00 uur vrij) 
– 23 december: Vrije middag leerlingen (12:00 uur vrij). 

Kiva

Met KiVa zijn we een nieuw thema gestart.  Hieronder leest u meer over de inhoud van de beide thema’s. 

Onderbouw 

Thema 4  heet ‘Iedereen is uniek’ en staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Jullie kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!  

Bovenbouw

Bovenbouw 

 In boven bouw heet het thema: Plagen, ruzie of pesten? 

We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet altijd voor iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.

Agenda

Maandag28 november – 2 decemberInloopweek
U bent de hele week van 8:30-8.50 uur welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. Dan kunt zien waar uw kind op dit moment mee bezig is. Wij hopen op een grote opkomst!
Maandag28 novemberMR vergadering
Maandag5 decemberSinterklaas op school
Dinsdag20 decemberOuderraad
Donderdag22 decemberKerstfeest 17.00 uur kinderen om 12.00 uur vrij
Vrijdag23 decemberKinderen om 12.00 uur vrij
Zaterdag24 december – 8 januari 2023Kerstvakantie