Techport

De Kariboe is en TechPortschool. Techport is het netwerk in de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam van technologische bedrijven, scholen en overheden. Zij werken samen aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend onderwijsaanbod en aan voldoende talent. Techport staat achter scholen die technologie sterker willen verankeren in hun onderwijs, op wat voor manier dan ook. Techportscholen bieden hun leerlingen uiteenlopende leerervaringen op het gebied van technologie op een manier die past bij de school en haar leerlingen. TechPort faciliteert scholen bij aantrekkelijk technologieonderwijs. Elke Techportschool draagt op zijn eigen manier bij om de aandacht voor technologie te versterken om zo meer technologietalent aan te wakkeren voor de beroepen van morgen. Techportscholen zijn startklaar voor de toekomst.