PBSElk kind groeit van een compliment!
Dat is de kern van het project PBS, waar de Kariboe zich de komende 3 jaar in gaat verdiepen.De Kariboe is één van de eerste scholen in Nederland die deelneemt aan het project: Positive Behaviour Support, waarbij positief gedrag wordt aangeleerd en beloond.

Het project is aangeraden door onze gedragsspecialist en in nauwe samenwerking met de school opgestart door twee gedragsspecialisten van het cluster REC 4/5.Bij ons op school is een gedragsteam gevormd, dat maandelijks bij elkaar komt om de voortgang van het traject te bespreken. Dat kernteam bestaat uit directie, leerkrachten en een ouder. Ons hele team heeft er ook al één cursusavond en een cursusdag opzitten, waarin ons geleerd is op een andere manier naar gedrag te kijken. Wist u trouwens dat de verhouding positieve aandacht t.o.v. negatieve aandacht vier op één moet zijn. En dat geldt uiteraard niet alleen voor kinderen. Ik zou zo zeggen; probeer het thuis eens uit en je zult merken wat voor positieve krachten je aanboort. Daarbij moeten de complimenten, soms heel klein, wel echt gemeend zijn, omdat anders “dat mes al snel bot wordt”.  Juist de kleine stapjes in de goede richting positief belonen, kan wonderen verrichten. Nu moet niet gedacht worden dat je alles maar positief moet beoordelen. Aan kinderen die echt dingen fout doen, moeten ook grenzen gesteld worden, met soms sancties.

We gaan er te snel van uit dat kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen in bepaalde vrije situaties. Op dit moment zijn we als team bezig om voor alle ruimtes in en buiten school duidelijke gedragsregels op te stellen. Duidelijk niet in de sfeer van: dit mag niet en dat moet je niet doen. Maar veel meer: als we de handen bij ons houden in de gang, niet met tassen zwaaien, kunnen we een ander geen pijn doen. Daarmee wordt rust in school gecreëerd.Grondlegster van het project is dr. Annemieke Golly, gepromoveerd op interventie en beheersing bij anti sociaal gedrag aan de universiteit van Oregon. De gedragstechnieken, waar vanaf nu ook op de Kariboe meer aandacht besteed wordt zijn onder andere door haar toedoen succesvol geworden in De Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zweden en andere landen.

Ondanks de nadruk op behaviour/gedrag is de stellige overtuiging van dr. Golly dat een school er is om te leren en dat moet door positieve gedragsbeïnvloeding zo effectief mogelijk worden. Rust in een school, met duidelijke gedragsregels bevordert een positief leerklimaat.

Voor een filmpje over PBS klik hier.