Geschiedenis

Basisschool de Kariboe

De geboortedatum van onze school is 1 augustus 1970.
Ons dorp was in de jaren zestig enorm gegroeid. De openbare lagere scholen in Heemskerk zaten in die tijd tjokvol. Dat kwam vooral doordat er veel mensen bij Hoogovens gingen werken. En die mensen moesten natuurlijk allemaal ergens wonen. Dus kwamen er een heleboel gezinnen met kinderen naar ons dorp.
Onze school zou de zesde openbare school in Heemskerk worden. Maar bij de start van onze school was al duidelijk dat er ook nog een zevende openbare school bij moest komen.
Die school, de Zevenhoeven, zou één jaar nadat onze school werd opgericht moeten starten. In hetzelfde noodgebouw als waar wij begonnen.Er moest dus snel een echt stenen schoolgebouw voor ons komen. De eerste paal voor ons gebouw werd daarom al op 8 december 1970 geslagen. En op 1 augustus 1971 was het nieuwe gebouw klaar.
De eerste paal wordt geslagen. Het lijkt wel of er een zwembad komt in plaats van een school…Onze school begon gelijk met zes klassen. In het nieuwe gebouw kwam daar nog een mooi groot handarbeidlokaal bij. Er kwamen een heleboel kinderen van andere openbare scholen naar onze school toe. Van ‘De Wiekslag’ kwamen er wel 91 kinderen, van ‘De Heemskinderen’ 39 en van ‘De Branding’ kwamen er 12.
Maar…de school begon in een noodgebouw. Dat lag aan de Dirk van der Lekstraat. Hoofd van de school was juf Ank Roggeveen. Toen zij begon was er nog niets: geen gebouw, geen juffen en meesters, geen boeken en geen meubels. We hadden zelfs nog geen naam.Er kwam daarom een wedstrijd met echte stembiljetten en een echte stembus van de gemeente. Door alle kinderen werden de mooiste namen bedacht. Zoals de ‘Klimop’ en de ‘Zonnebloem‘. De jury koos voor de naam ‘Kariboe’, omdat hij zo grappig klonk. De naam ‘Kariboe’ werd verzonnen door Evelien Klooster. Het was een  bijzondere naam. Veel lagere scholen in Heemskerk hadden in die tijd namelijk een naam die iets met de zee te maken heeft. Denk maar aan de ‘Branding’ of de ‘Zilvermeeuw’.Een kariboe is een rendier, de Kariboe ligt ook dicht bij het Rendorppark, dus dat paste er  goed bij. En het woord ‘Karibu’ betekent in het Afrikaans ‘welkom’. Een prachtige naam dus.Begin jaren ’70. De Kariboe loopt  mee met de avondvierdaagse. De huizen op de achtergrond staan aan de Mascagnistraat. Verder is er alleen maar weiland.Vroeger had je aparte kleuterscholen en aparte lagere scholen. Die hadden elk hun eigen gebouw en ze lagen niet altijd dicht bij elkaar in de buurt. Van de kleuterschool naar de lagere school voelde daarom voor de meeste kinderen als een enorme stap. En dat was het ook, want de kloof tussen spelen en leren was toen veel groter dan nu. Nu leer je in de kleuterklas al letters. En kun je in groep 3 en 4 soms nog heerlijk spelen in een themahoek of op een spelletjesmiddag.In die tijd was dat veel meer van elkaar gescheiden. De overstap van kleuterschool naar lagere school was daarom voor veel kinderen te groot. Er bleven teveel kinderen zitten. Dat werd opgelost met een nieuwe wet, de wet op het basisonderwijs van 1985.Kleuterscholen en lagere scholen veranderden in basisscholen, waar alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar heen konden. En waar de overgang tussen spelen en leren niet zo groot was.De Kariboe moest dus worden verbouwd. De handenarbeidruimte werd het lokaal van groep 8. Er kwam een ruimte bij voor de kleuterklas. Ook werd er een speellokaal aangebouwd. De namen van de klassen werden aangepast. Had je vroeger op de lagere school klas 1 tot en met 6, nu begon het tellen al bij de kleuters. Dat werd groep 1 en 2. Dus de vroegere eerste klas veranderde in groep 3, de tweede werd groep 4 en zo ging het door tot groep 8.Toen de kleuters in januari 1987 op de Kariboe kwamen was er natuurlijk groot feest. De kinderen van de ‘grote’ school maakten als welkom een erehaag voor de kleuters.

De eerste kleuterklas van de Kariboe werd gevuld met kinderen die van verschillende kleuterscholen kwamen. Vooral van de kleuterscholen de ‘Kleuterburcht’ en de ‘Kleuterhoek’.De glijbaan stond eerst op de plek waar nu groep 1/2C staat. Het gebouwtje waar nu de scouting zit, zie je al staan. Verder was er heel veel speelruimte om het beeld heen.Er kwam ook een kunstwerk bij de school, de kariboeglijbaan. Het leuke van het kunstwerk was dat kinderen er ook echt iets mee konden: klimmen, glijden, hangen, tussen het gewei liggen…. De kariboeglijbaan werd ontworpen door Truus Menger, een bijzondere beeldhouwster en oud-verzetsstrijdster in de tweede wereldoorlog. Als je meer over haar wilt weten: ze heeft een eigen website: http://www.kindermonument.nl/tijdgetuigen/truus.htmVerder terug in de tijd: de geschiedenis van ‘De Kleuterhoek’.In 1949 waren er van elke tien bewoners van Heemskerk acht katholiek. Jonge kinderen gingen naar een katholieke kleuterschool. Je had niets te kiezen. Een andere kleuterschool was er gewoon nog niet. Dat veranderde. Op 9 september 1949 richtte de neutrale schoolvereniging ‘Marquette’ een neutrale kleuterschool op, ‘Kleuterschool Marquette’. Neutraal betekent dat je niet voor een partij kiest. En dat je dus ook niet voor één geloof kiest.Toch was een christelijke dominee één van de oprichters van de nieuwe kleuterschool. Dominee Ter Haar-Romeny werkte samen met mevrouw Eckhart, secretaresse van het bestuur van de vereniging, keihard om de nieuwe school op te zetten. Iedereen die dat wilde, kon lid worden van de neutrale schoolvereniging. Dat kostte één gulden per jaar.Dat lijkt nu weinig, want het is minder dan vijftig eurocent. Maar toen was het best veel geld.Uiteindelijk lukte het om genoeg geld bij elkaar te krijgen. De nieuwe kleuterklas kwam in een leegstaand lokaal van de christelijke lagere school aan de Marquettelaan. Als je drie jaar was, mocht je al naar school. Dat kostte vijfenzeventig cent per week. Als er twee kinderen uit één gezin kwamen, werd het iets goedkoper. Dan betaalde je één gulden en vijfentwintig cent voor twee kinderen.Er moest natuurlijk een kleuterleidster komen. In het dorp was een verpleegster. Ze heette Henny Kranndonk. Vanwege haar gezondheid mocht ze geen verpleegsterswerk meer doen. Ze had twee jaar geholpen bij een vakantiekolonie. Een vakantiekolonie, meestal een groot huis bij de zee, was voor kinderen die net ziek waren geweest. Ze moesten daar aansterken. Later kwamen er ook kinderen uit grote of arme gezinnen uit de stad, die hard aan vakantie toe waren. Henny Kranendonk ewist dus wel iets van het werken met jonge kinderen. Haar werd gevraagd of zij de nieuwe kleuterleidster wilde worden. Dat wilde ze wel. Nu kon kleuterschool ‘Marquette’ echt beginnen.In het eerste jaar zaten er vijfendertig kinderen in de klas. Ze zaten met z’n drieën in één schoolbankje. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar voor de hele klas waren er twee puzzels en één kartonnen doos met blokjes. Dat was alles. Voor scharen was geen geld. Die werden geleend van de ouders. Voor kwasten was er ook geen geld. Dus gebruikten ze oude tandenborstels. Verder gebruikten ze afvalpapier en kartonnen doosjes om mee te knutselen. Het enige waar ze geld voor hadden, waren potloden.

Onze eigen juf Marjon heeft nog les gehad van juffrouw Kranendonk. Dit is het bewijs:een versje in haar poëziealbum. Henny Kranendonk verdiende zeventien en een halve gulden per week. Dat werd betaald uit het schoolgeld. Waren er ouders vergeten te betalen, dan kreeg zij meteen minder geld. Op eigen kosten ging ze daarom maar een echte opleiding tot kleuterleidster doen. Toen ze haar diploma had gehaald, ging ze eindelijk meer verdienen. Ze kreeg vanaf dat moment honderd gulden per maand. Dat is nog steeds minder dan vijftig euro.In 1956 werd de wet op het kleuteronderwijs aangenomen. Dat was een hele verbetering. Er waren nu vaste regels voor de inrichting van een kleuterlokaal en er was nu ook geld voor kleutermateriaal. Na negen jaar, in 1958, werd de kleuterschool overgenomen door de gemeente. De school kreeg een nieuwe naam, de ‘Kleuterhoek’. Ze kregen een lokaal in sociëteit Progress. Dat lag aan de Constantijn Huygensstraat 53.Maar vergis je niet! Er zaten toen drieënzestig kinderen in één lokaal. Dat kwam doordat de toelatingsleeftijd voor een kleuter op de openbare kleuterschool drie jaar was. Op de katholieke kleuterschool was dat vier jaar. Dus deden katholieke ouders hun kind eerst een jaar op de ‘Kleuterhoek’. Als hun kind dan vier jaar was, ging het naar een andere, katholieke school.Henny stond er gelukkig niet helemaal alleen voor. Ze had een assistente. Drie jaar zaten ze in het gebouw van Progress. Ondertussen werd er aan de Rossinistraat een eigen schooltje gebouwd. In september 1960 had de school eindelijk een eigen gebouw. Het lag midden in de weilanden. Tot en met 1984 bleven ze daar. Want  in augustus 1985 werd de ‘Kleuterhoek’ één school met de Kariboe.Uit het archief van de Kleuterhoek. Uitnodiging voor de opening van het gebouwtje aan Rossinistraat.