Onze school

Waar wij voor staan:

De Kariboe is de school van hart, hoofd & handen!
Vanuit veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en talenten en leren zij dit om te zetten in een waardevolle bijdrage aan onze wereld.

Hart
Op De Kariboe zorgen wij ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt omdat dit een voorwaarde is om te kunnen leren.
Er is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens eenzelfde aanpak en pesten wordt niet getolereerd.
Kinderen worden gezien en persoonlijk begeleid in hun ontwikkeling. Hierin is het krijgen en vergroten van zelfvertrouwen erg belangrijk.
De Kariboe leert kinderen wereldburgers te worden die zelfstandig, verantwoordelijk, respectvol zijn en goed kunnen communiceren en samenwerken.
De Kariboe is een groene en gezonde school waar veel aandacht is voor duurzaamheid, milieu, gezondheid, bewegen en leefstijl.

Hoofd
Binnen het lesaanbod op De Kariboe wordt extra aandacht besteed aan taal, als belangrijk gereedschap om te leren. Daarnaast is er een basisaanbod van rekenen, digitale geletterdheid en cultuureducatie. Wereldoriëntatievakken worden in betekenisvolle en actuele thema’s aangeboden.

Handen
Op De Kariboe worden talenten ontdekt en ontwikkeld. Hierdoor wordt zelfvertrouwen gestimuleerd.
Binnen het techniekonderwijs op De Kariboe ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst en ervaren zij hoe heerlijk het is om met hun handen bezig te zijn. Er is natuuronderwijs in een eigen schooltuin.
Onderwijs in techniek en natuur houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden: samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch denken.

Ouders
Op De Kariboe werken team en ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen.
Ouders worden gezien als educatieve partners. Zij zijn welkom in de school.