PBS

Op de Kariboe werken wij met PBS. Dit is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag en een positief schoolklimaat. De afspraken die wij maken worden positief geformuleerd. Er zijn groepsafspraken die gemaakt worden met de leerkracht en de kinderen van de groep. Voor het schoolplein en de openbare ruimtes zijn er schoolafspraken. Deze afspraken zijn zichtbaar in en om de school. Elke afspraak wordt aangeleerd door middel van gedragslessen. Kinderen die het goed doen, worden positief bekrachtigd door een compliment of een beloning. De beloningen worden in overleg met elkaar gemaakt. In elke groep zijn er groepsafspraken die per week of per twee weken wisselen. De leerkracht bedenkt samen met de kinderen wat de groep nodig heeft om te leren. De kinderen kiezen, uiteraard in overleg met de leerkracht, gezamenlijk een groepsbeloning. De groepsbeloning volgt wanneer de hele groep gezamenlijk goed gedrag heeft geleerd. Kinderen kunnen ook individuele beloningen verdienen. Wilt u meer weten over PBS dan kunt u dit vinden op https://www.swpbs.nl/pbs (link)