Verlofaanvragen en / of ziek melden

Ziek melden

De school is wettelijk verplicht van ieder verzuim een registratie aan te leggen. Komt uw kind niet op school wegens ziekte of een andere belangrijke reden, dan bent u verplicht ons dat zo snel mogelijk (een kwartier voor schooltijd) te laten weten. Moet uw kind naar de dokter of naar de tandarts onder schooltijd, dan vinden we het prettig als u minimaal een dag van tevoren een briefje meegeeft naar de groepsleerkracht. Ook willen we het graag van u horen als uw kind een besmettelijke ziekte heeft waarbij de andere kinderen in de klas ernstige risico’s kunnen lopen.

Verlof

Leerplichtfolder 2020 v2

Bij de administratie kunt u een  Aanvraag extra vakantie en verlof formulier krijgen als u verlof wilt aanvragen voor uw kind. Als het gaat om een vakantie verlof buiten de reguliere vakantie om dan willen wij deze aanvraag minimaal een maand van te voren binnen hebben.