Schoolgids 2021-2022

Deze schoolgids geeft u informatie over de gang van zaken op onze school. U vindt informatie over een groot aantal zaken die te maken hebben met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. U kunt lezen  welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten worden behaald. Zo krijgt u een goede indruk van de school en zijn bewoners.

Het team van de school stelt de schoolgids samen en de medezeggenschapsraad keurt de gids goed.

Het bestuur van onze school OPO IJmond stelt daarna de schoolgids vast.

Hier kunt u de goedgekeurde schoolgids lezen.

Schoolgids De Kariboe 2021-2022