Ouderraad

Ouderraad (OR)

Wat is de OR?
De leden houden zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor de kinderen. Ze zorgen voor de ‘aankleding’ en consumpties tijdens bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, sportactiviteiten, het schoolkamp enz. De commissie zorgt verder voor de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdragen. Elk jaar legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Eerst controleert een kascommissie de cijfers vervolgens bespreekt de penningmeester de gegevens met de medezeggenschapsraad . De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemming over de hoogte en de besteding van de middelen.
Bankrekening van de or.: NL35ABNA0499878760 t.n.v. ouderraad o.b.s De Kariboe, Heemskerk.
De OR is te bereiken per e-mail ouderraad@kariboe.nl of spreek één van de leerkrachten / ouders uit de OR aan.

Namens de ouders  
Heleen Moklos Voorzitter
   
Priscilla Dauphin penningmeester
Aranka de Boer penningmeester
Sabine de Haan  
Natascha Mantel  
Paulien Mulder  
Bianca Romero-Niemeijer  
Miranda Wildeboer  
Suzanne Drost  
   
Namens het team  
Marlies van Roon