Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat doen wij?

Wij leveren een bijdrage aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en goed onderwijs op de Kariboe. Bijvoorbeeld denken wij mee over het pestprotocol, de begroting, het pauzebeleid, het ondersteuningsplan enz.

Wat kan de MR doen?

Initiatief nemen en voorstellen doen aan de schoolleider. Daarnaast zijn er beslissingen die de schoolleider alleen mag nemen na advies/instemming van de MR.
Heeft u ideeën/opmerkingen of interesse in de MR? U kunt dan mailen naar: mr@kariboe.nl

Schooljaar 2021-2022

Oudergeleding:
Arnold Wardenaar (secretaris)
Heleen Moklos (contactpersoon OR)

Personeelsgeleding:
Lianne Vessies (voorzitter)
Lonneke Schelvis (vervangend voorzitter,  lid)
Meriam Heijmans (vervangend lid)

Oudergeleding:
Bas van Oosten (Zilvermeeuw)
Ron van Schie (contactpersoon GMR Zilvermeeuw(

personeelsgeleding:
Hella Sloksoede (lid Zilvermeeuw)
Marja Mullink (contactpersoon OR Zilvermeeuw)

Agenda/Notulen
De notulen kunt u inzien op aanvraag.

Agenda MR 1-12-2021