Leuke websites

 

Jantje Beton

Jantje beton beloont schoolplein Obs de Kariboe

Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet genoeg gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leervermogen is ongekend.

Juist in een tijd waarin 80% van de kinderen onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht worden besteed aan het stimuleren van buitenspelen.

Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt.

Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.

Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.

Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

Bezoek hier de website  › Jantje Beton

 

Sportservice Kennemerland

Sportservice Kennemerland is het sportloket voor de gemeenten Castricum en Heemskerk. Sport- en buurtverenigingen, sportorganistaties, scholen en inwoners kunnen bij ons terecht met al hun sportvragen.

 

Sportservice Kennemerland_logo

 

 

 

 

 

 

Bezoek hier de website  ›

 

Leestrainer

Op deze site kun je verder oefenen, wat je op school geleerd hebt.

 

Bezoek hier de website › Leestrainer

 

Het Verkeersexamen voor scholieren groep 7

In mei vindt het praktisch verkeersexamen in Heemskerk weer plaats. Alle leerlingen van de basisscholen uit groep zeven doen hieraan mee.

Op een nog nader te bepalen datum in mei doen alle scholen uit Heemskerk examen. Kermis terrein aan de Johan Poststraat  is voor hun het vertrek- en eindpunt. In totaal doen er dit jaar 460 leerlingen mee.

Jaarlijks raken er in Nederland ongeveer 2000 kinderen in het verkeer ernstig gewond. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. Het praktijkexamen is daarom geen overbodige luxe. Kinderen die op donderdag 16 april 2015 geslaagd zijn voor het schriftelijk verkeersexamen kunnen nu in praktijk brengen wat ze hebben geleerd. Door de combinatie van theorie en praktijk wordt een groter bewustzijn voor het verkeer gecreëerd. De route van het praktisch verkeersexamen wordt met pijlen uitgezet, waarbij de verschillende controleposten onderweg bemand worden door onder meer verkeersouders van de respectievelijke basisscholen

voorwaarde

Leerlingen mogen alleen aan het praktisch verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Voorafgaand aan het examen worden dan ook alle fietsen gecontroleerd. Om te checken of alle fietsen oké zijn, is het raadzaam (en leuk) om zelf ook alvast eens te kijken of de fiets in orde is.

De uitslag van de examens krijgen de leerlingen op hun school te horen. De gemeente Heemskerk wenst iedereen een geslaagd verkeerspraktijkexamen 2016 toe!

Bezoek hier de website > VVN

 

Nieuwsbegrip

Leerlingen die begrijpend lezen en rekenen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer, in een speciale leerlingomgeving. Voor leraren zijn er handige digibordtools en een online lerarendeel.

Nieuwsbegrip in ’t kort:

  • wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een filmpje aan de hand van de actualiteit
  • lessen op vijf niveaus (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO)
  • voor begrijpend lezen: vijf evidence based leesstrategieën
  • de contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de Cito-toets
  • gebruikers mailen suggesties voor het onderwerp van de week
  • meer plezier in begrijpend lezen en rekenen!

Bezoek hier de website › Nieuwsbegrip

Inloggen op de site van nieuwsbegrip