Leuke websites

 

Jantje Beton

Jantje beton beloont schoolplein Obs de Kariboe

Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet genoeg gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leervermogen is ongekend.

Juist in een tijd waarin 80% van de kinderen onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht worden besteed aan het stimuleren van buitenspelen.

Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt.

Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.

Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.

Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

Bezoek hier de website  › Jantje Beton

 

Sportservice Kennemerland

Sportservice Kennemerland is het sportloket voor de gemeenten Castricum en Heemskerk. Sport- en buurtverenigingen, sportorganistaties, scholen en inwoners kunnen bij ons terecht met al hun sportvragen.

 

Bezoek hier de website  ›

 

Bezoek hier de website > 

 

Leestrainer

Op deze site kun je verder oefenen, wat je op school geleerd hebt.

Bezoek hier de website › Leestrainer

Nieuwsbegrip

Leerlingen die begrijpend lezen en rekenen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer, in een speciale leerlingomgeving. Voor leraren zijn er handige digibordtools en een online lerarendeel.

Nieuwsbegrip in ’t kort:

  • wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een filmpje aan de hand van de actualiteit
  • lessen op vijf niveaus (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO)
  • voor begrijpend lezen: vijf evidence based leesstrategieën
  • de contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de Cito-toets
  • gebruikers mailen suggesties voor het onderwerp van de week
  • meer plezier in begrijpend lezen en rekenen!

Bezoek hier de website › Nieuwsbegrip

Inloggen op de site van nieuwsbegrip