Peuteropvang

Peuteropvang 2 – 4 jaar

Peuteropvang is opvang op 2 vaste dagdelen per week in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. We werken met thema’s en activiteiten die de (taal)ontwikkeling van de jonge kinderen stimuleren. Samen met basisscholen werken we aan voor- en vroegschoolse educatie, VVE
In basisschool de Kariboe is de
 peuteropvang de Toverlantaarn gevestigd.  

Groepen, begeleiding en tijden
Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school. 

Voor wie is peuteropvang?
Peuteropvang is voor kinderen uit Heemskerk van 2,3 jaar tot 4 jaar en uit Beverwijk van 2,4 jaar tot 4 jaar.  

De opvang is op 2 ochtenden per week; bij de meeste locaties van 8.30 tot 12.00 uur, bij een enkele locatie van 8.45 tot 12.15 uur. Het aantal groepen is per locatie verschillend en bij een aantal locaties komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling een derde ochtend. 
Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven. 
Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.welschapkinderopvang.nl