Buiten Schoolse Opvang (BSO)

 

https://www.welschapkinderopvang.nl

Buitenschoolse opvang
In het schoolgebouw is BSO De Duinsprong gevestigd.
De BSO maakt ook gebruik van het groene speelplein, de schooltuin en het technieklokaal.
Kinderen van de onderbouw worden uit de klas opgehaald door de begeleiders van de BSO. Er is een goede samenwerking tussen de school en de BSO. Indien nodig is er een warme overdracht tussen de leerkracht en de begeleiders aan het einde van de schooldag.