Hoofd &handen: veilig en positief

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt. Dit is een voorwaarde om te kunnen leren. Er is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens dezelfde aanpak. Pesten wordt niet getolereerd. Kinderen worden gezien en persoonlijk begeleid in hun ontwikkeling. Succeservaringen vinden wij belangrijk. Bij ons werken team en ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen. Ouders worden gezien als educatieve partners en zijn welkom in de school.

Wilt u meer weten over PBS dan kunt u dit vinden op  https://www.swpbs.nl/pbs