Hoofd & handen: een stevige basis

Taal

Bij ons ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Binnen ons lesaanbod wordt, naast het rekenen, extra aandacht besteed aan taal, als belangrijk gereedschap bij het leren. We besteden meer tijd dan andere scholen aan taalontwikkeling, met name op het gebied van woordenschat. 

We werken intensief samen met de openbare bibliotheek om het leesplezier van kinderen te vergroten. 

 

 

 

Digitale geletterdheid

Wij volgen een leerlijn digitale geletterdheid. Hierin ontwikkelen kinderen:

1) ICT-vaardigheden: omgaan met computers en werken met programmatuur voor internet, e-mail, tekenen en tekstverwerken, opnemen/bewerken van audio en video, enz. ;

2) informatievaardigheden:  systematisch, effectief en efficiënt informatie zoeken, vinden en delen;

3) computational thinking: denkvaardigheden bij programmeren;

4) mediawijsheid: actief, bewust en veilig deelnemen aan de mediasamenleving.

Thematisch onderwijs

Wereldoriëntatievakken en cultuureducatie worden in betekenisvolle en actuele thema’s aangeboden. We werken met zes schoolthema’s per jaar:

1 schoolthema rondom sociaal-emotionele ontwikkeling/groepsvorming en veilig voelen;

2 schoolthema’s rondom de 7 werelden van techniek;

2 schoolthema’s rondom groen en gezonde leefstijl;

1 schoolthema rondom cultuureducatie;