Brede school

Welschap Welzijn en d’ Evelaer organiseren activiteiten op basis van wensen van scholen. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan op de thema’s van de Kariboe en worden na schooltijd aangeboden. Basisscholen krijgen subsidie voor naschoolse activiteiten, waarmee de Brede school activiteiten voor een gereduceerd tarief kan aanbieden.