Afspraak makenAanmelding van nieuwe leerlingen

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld bij de schoolleider. Vanwege de planning stellen wij het op prijs dat kinderen aangemeld worden, een jaar voordat zij vier jaar zijn.

Met de aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in deze schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur: http://www.opoijmond.nl

download het aanmeldformulier de Kariboe om u kind aan te melden.

Direct een afspraak maken bel: 0251-230972 of mail naar info@kariboe.nl met uw naam en telefoonnummer.

 

In de weken voor uw kind vier jaar wordt kom het enkele keren wennen, behalve in december en de laatste weken voor de zomervakantie. In overleg komt uw kind dan ongeveer twee weken lang, twee keer per week een ochtend in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen. Voor het wennen neemt de leerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken over de wenperiode. Tijdens de wenperiode zal er een intakegesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind, waarin u bijzonderheden over uw kind kunt doorgeven en eventuele vragen kunt stellen.